Úprava vody v bazénech

Počáteční ošetření vody

 1. Pokud znáte charakteristiku Vašeho vodního zdroje, můžete udržet čistou a čirou vodu na pravidelné bázi.
 2. Doporučujeme před prvním napuštěním otestovat Váš zdroj vody na tvrdost, alkalinitu.
 3. Pro stabilizaci pH otestujte a regulujte alkalitu na ideální úroveň 7,2-7,6 prostředky pH+ a pH-.
 4. Nechte vodu cirkulovat 24 hodin.
 5. Otestujte pH. Ideální rozpětí je 7,2 až 7,6 a znovu upravte, pokud je nutné, použijte přípravky na snížení či zvýšení pH.
 6. Nechte vodu cirkulovat 30 minut.
 7. Aplikujte chlorové tablety (chlorové tablety maxi , chlorové tablety mini , tablety kombi ) dle dávkování uváděné výrobcem. Ozonátor nebo UV sterilizátor podstatnou měrou snižují použité množství chloru.
 8. Doporučujeme dávkovat bazénovu chemii raději častěji a v menším množství.


Používáte pro ošetření vody ozonátor?

 1. Za použití testovacího sady 5v1 , změřte volně dostupný chlor a celkový chlor. Jakmile rozdíl bude menší než 0,5 ppm, výkonné oxidační činidlo z Vašeho ozonátoru se dostane do Vašeho bazénu a čistí vodu. Bude pouze potřebné přidat malé množství chlóru k udržení dezinfekce.
 2. Zkontrolujte pH, celkovou alkalitu (80-120ppm) a upravte, pokud je potřeba. Poznámka: Při použití ozonátoru, udržujte pH(pH+ a pH- ) v rozmezí 7,2 až 7,8.
 3. Zkontrolujte, zda voda plynule protéká zařízením.


Používáte pro ošetření vody UV sterilizátor?

 1. Při použití UV sterilizátoru dbejte, aby byl zajištěn plynulý průtok vody zařízením.
 2. Kontrolujte pouze pomocí kontrolního okénka, zda je UV sterilizátor v chodu tzn. že svítí.
 3. Účinnost UV sterilizátoru je nejvyšší při dodržení úrovně pH v rozmezí 7,2-7,6.

Zapamatujte si: Voda ve Vašem bazénu není ošetřována, pokud nefunguje cirkulační systém. Filtrační cyklus při použití UV sterilizátoru by neměl být kratší než 6 hodin denně.


Pravidelná údržba bazénu

Denní udržba

Aby jste udrželi vodu ve Vašem bazénu jiskřivě čistou a bez zápachu, dodržujte následující kroky:

 1. Bazény s nastavitelnými filtračními cykly by měly pracovat minimálně 6 hodin denně, aby se odstranily nahromaděné nečistoty, které se mohou vyskytnout.
 2. Odsávání nečistot z bazénového dna pomocí vysavače a bazénového kartáče na čištění dna .
 3. Testujte pH alespoň 2x týdně, aby se udržovalo na úrovni 7,2 – 7,6. Pokud je používán ozonátor , pH by mělo být 7,8 v době provozu UV sterilizátoru a ozonátoru .


Týdenní údržba

Pokud je potřeba a objeví nečistoty během týdne měl by být ošetřen přípravkem se šokovou terapií na vodu (Chlor šok ) v bazénu (př. přípravky na bázi chloru - chlorové granuláty a tablety nebo kyslíku). To eliminuje jakýkoliv zápach a obnoví čistotu vody. Dále je dobré používat přípravek (Vločkovač ) pro sloučení nečistot v bazénu , které jsou pak efektivněji odfiltrovány filtračním zařízením. Pokud není použito sterilizátoru a ozonátoru, udržujte hladinu chloru 1-1,8 elektronický pH a Cl tester nebo dle předepsané ideální hodnoty podle typu měřidla.


Periodická údržba

 1. Tuky, oleje a organické odpady se mohou akumulovat ve filtru, snížit jeho výkonnost a limitovat efektivitu dezinfekčních prostředků. Vyčistěte filtr oplachem u kartušových filtrací a u pískových filtrací provádějte zpětný průplach. Fyzicky čistěte koš filtru třeba denně podle znečistění.
 2. Použití termálně zatepleného krytu u vířivých bazénů a u nadzemních rodinných bazénů používejte krycí plachty nebo solární plachty. Redukují odpařování, tepelné ztráty a vniknutí nečistot ze vzduchu. Zakrývejte bazén krytem vždy, když bazén není v používání.
 3. Vyčistěte Váš filtr minimálně každé dva týdny nebo po každém náročnějším používání, omytím Vašich filtrů v přípravku na čištění filtru.

Poznámka: Odstraňte všechny předměty plovoucí ve vodě před odstraněním sběrného koše a filtru, mohly by být nasáty do čerpadla.

Poznámka: Bazény by neměly být nechány v provozu bez filtrů. Vyndejte filtry k čistění. Vždy vypněte bazén před výměnou cartridge. Nečistoty se mohou dostat do vodoinstalace a způsobit škody.


Tipy na chemickou údržbu

 • Vždy dodržujte doporučení a návod dle specifikací výrobce.
 • Vždy přidávejte chemikálie do vody, nikdy nepřidávejte vodu do chemikálií.
 • Chemikálie nemíchejte.
 • Chemikálie uchovávejte na chladném, suchém a větraném místě, mimo dosah dětí.
 • V případě kontaktu nebo pozření chemikálie se řiďte pokyny na etiketě produktu.
 • V blízkosti chemikálií nikdy nekuřte.
 • Zavírejte obaly s chemikáliemi, pokud je nepoužíváte.

Vodní chemická rovnováha

Vodní chemická rovnováha je důležitá pro celkové fungování bazénu. Vodní podmínky u žádného bazénu nejsou stejné. Vodní zdroj, umístění bazénu a frekvence používání, to všechno může mít vliv na vodní rovnováhu. Nerovnováha ve vodě může poškodit zařízení, zejména topné těleso, činí vodu nepříjemnou pro uživatele a snižuje efektivitu dezinfekčních prostředků. Aby byla voda v rovnováze, musí být celková alkalita, pH a vápenná tvrdost ve správném rozmezí. Poškození zařízení způsobené nesprávnou vodní chemií není zahrnuto v záruce.

pH

Zjednodušeně pH je měřítko, které nám říká, zda je voda zásaditá, neutrální či kyselá. Voda v bazénu má být mírně zásaditá 7,2 – 7,6; 7,8 když funguje ozonátor. Nízké pH pod 7,2 vede ke korozi bazénu a dráždí kůži koupajících se. Sanitační prostředky se rychleji rozpadají. Nízké pH může být korigováno přidáním přípravkem na zvýšení pH.

Alkalita

Celková alkalita je měřítkem alkalických látek ve vodě. Působí jako stabilizátor pH, který zabraňuje velkým změnám v pH. Celková alkalita by měla být v rozmezí od 80 do 150 ppm, ideálně pak 120 ppm. Chlorové tablety mají tendenci postupně snižovat úroveň alkality.

Nízká celková alkalita způsobuje: pohyby v pH korozívní vodu dezinfekční prostředky jsou neúčinné. Ke zvýšení celkové alkality, použijte přípravek na zvýšení alkality.

Vysoká celková alkalita způsobuje: zakalenou vodu tvorbu vodního kamene. Pro snížení celkové alkality použijte přípravek na snížení pH.

Vápenná tvrdost

Vápenná tvrdost je tvrdost představovaná nerozpuštěným vápníkem. Požadovaná hodnota je mezi 150 ppm a 280 ppm. Nízká vápenná tvrdost způsobuje: korozívní vodu zbarvení bazénu. Použijte přípravek na snížení tvorby vodního kamene (Neplňte bazén měkkou vodou!)

Běžné problémy s vodou a jejich řešení

Problém Možná příčina Řešení
Zakalená voda tvorba organických nečistot aplikujte šokovou čistící terapii - chlor šok
tvorba volných nečistot použijte přípravek na úpravu průzračnosti vody- vločkovač , filtrujte
vysoké pH aplikujte přípravek na snižování pH dokud není dosaženo hodnoty pH 7,2 - 7,6 pH+ a pH-
vysoká celková alkalita aplikujte přípravek na snižování pH dokud není dosaženo hodnoty celkové alkality 80 - 150 ppm pH-
vysoká tvrdost vody aplikujte prostředečk zabraňující tvorbě usazenin a vodního kamene (změkčovač vody) dokud není dosaženo hodnoty 150 - 280 ppm pH+
nedostatečná filtrace znečištěný filtr, zpětný průplach, mechanická překážka v oběhu, nasávání falešného vzduchu do systému
vysoký obsah volných rozpuštěných částic vypustit vodu a napustit čistou
Zabarvená voda rozpuštěná měď, železo a další kovy v napájecí vodě nebo rozvodech použijte přípravek na úpravu průzračnosti vody - stabilizátor
vodní řasy použijte přípravek pro hubení vodních řas - algestop
vůně přestaňte používat vonné látky do koupele
Tvorba pěny vysoká koncentrace olejů a organických nečistot které jsou dmýchány tryskami aplikujtte odpěňovač - sada bazénové chemie whirlpool
měkká voda aplikujte přípravek pro zvyšování tvrdosti (vápníku) vody dokud nebude dosaženo hodnoty 150 - 280 ppm
Tvorba usazenin vysoká hladina vápníku, vysoké pH, vysoká alkalita částečně vypustěte vodu, aplikujte prostředek zabraňující tvorbě usazenin a vodního kamene a korigovat pH na úroveň 7,2 - 7,6 a alkality 80 - 150 ppm
v2.3.49