Užijte si zbytek léta! - VÝPRODEJ BAZÉNŮ a příslušenství zahájen! -SLEVY až 54% ZDE
 

Ochrana osobních údajů

 

Shromažďování osobních údajů

Pokud bude společnost Farma Dobrkov s.r.o. potřebovat k dosažení svých obchodních závazků ve vztahu ke svým zákazníkům údaje, které budou schopny identifikovat zákazníky (subjekty údajů) nebo které umožní kontaktovat konkrétního zákazníka za účelem poskytnutí výrobku, informací nebo služby, jež si zákazník od společnosti vyžádal (například pro příjem informací o produktech a službách obchodní společnosti Farma Dobrkov s.r.o., účast v soutěžích, povolení pro nakupování atd.), požádá obchodní společnost Farma Dobrkov s.r.o. o ně příslušného, byť i potenciálního zákazníka přímo, popř. jiným vhodným způsobem, jež bude vyjadřovat souhlas osoby k poskytnutí těchto údajů.

Údaje, které bude společnost shromažďovat v souvislosti s příslušným subjektem údajů, budou obsahovat:

  • jméno
  • příjmení, popř. název společnosti nebo organizace
  • titul
  • telefon
  • adresu včetně ulice, čísla popisného či orientačního
  • město a PSČ

Chce-li subjekt údajů – zákazník zabránit, aby jeho identifikační a osobní údaje nebo jiné osobní údaje byly shromažďovány společností Farma Dobrkov s.r.o., popř. aby tyto údaje nebyly využívány třetími osobami, neposkytne takovýto subjekt údajů – zákazník obchodní společnosti v tomto ohledu souhlas. Společnost Farma Dobrkov s.r.o. pak nemá práva shromažďovat údaje o takové osobě, popř. tyto údaje poskytnout třetím osobám.

Za účelem splnění svých smluvních závazků z obchodních smluv se zákazníky je společnost Farma Dobrkov s.r.o. oprávněna výše uvedené údaje získat a využít pro dosažení účelu z těchto obchodních závazků.

Použití poskytnutých osobních údajů

Osobní údaje shromážděné obchodní společností Farma Dobrkov s.r.o. budou používány k poskytnutí výrobků a služeb, které si zákazník vyžádal nebo k nimž dal souhlas. Obchodní společnost tak bude schopna splnit své závazky vůči svému zákazníkovi. Osobní údaje zákazníka jsou také využity k tomu, aby obchodní společnost Farma Dobrkov s.r.o. mohla zákazníkům poskytnout případné důležité informace o výrobcích a zboží či službě společností zákazníkům nabízené. V případě příslušného souhlasu zákazníka může také společnost Farma Dobrkov s.r.o. zasílat informace o jiných výrobcích a službách přímo tomuto zákazníkovi, který projevil souhlas s takovýmto zasíláním informací.

Společnost Farma Dobrkov s.r.o. občas pověřuje jiné společnosti k poskytování omezených služeb jejím jménem, například zasílání, balení a doručování výrobků, cen a odesílání informací o našich výrobcích či akčních nabídkách. Těmto společnostem poskytneme pouze osobní údaje, které jsou potřeba k dosažení tohoto účelu a splnění smluvních závazků se zákazníkem. Společnost Farma Dobrkov s.r.o. od takovýchto jiných společností vyžaduje, aby s těmito informacemi nakládali diskrétně, v souladu se zákonem a aby je nepoužívali k jiným než smluvně stanoveným účelům.

Společnost Farma Dobrkov s.r.o.může zpřístupnit jí získané osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon nebo v dobré víře, že taková jednání je nezbytné k dodržování zákonných ustanovení, ochraně nebo obraně práv subjektů údajů nebo ochraně práv společnosti Farma Dobrkov s.r.o.

Osobní údaje shromážděné společností Farma Dobrkov s.r.o. budou uloženy a zpracovány ve společností určených příslušných zařízeních a na základě zákonných postupů a podmínek. Společnost Farma Dobrkov s.r.o. se zavazuje dodržovat zákonem stanovená pravidla bezpečné práce ohledně shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů z Evropské unie.

Zabezpečení vašich osobních údajů

Společnost Farma Dobrkov s.r.o. věnuje ochraně zabezpečení osobních údajů velkou pozornost, a to pomocí zabezpečovacích technologií které chrání osobní údaje před jejich neoprávněným přístupem, zneužitím nebo zveřejněním. Společnost Farma Dobrkov s.r.o. uchovává identifikační údaje v oblastech s omezeným přístupem.

Kontaktní informace:

Farma Dobrkov s.r.o.
Nemanická 14
České Budějovice
PSČ 37010

IČ: 26024250

v2.3.34